Drone-rigg

The following project detail is only provided in norweigian. Are you looking for english instruction do not hesitate to send us a mail!

Printing og montering

For detaljer på hvordan printe delene som trengs for dette prosjektet finner du her.

Komponentlisten som trengs ligger her i liste form.


For monteringsanvisning så kan du enten følge den skriftlig bruksanvisningen her, eller følge monteringsanvisningen i video form som ligger til høyre.

Prosjekter

Delprosjekt 1

Det første Delprosjektet handler om det å sette seg inn i og montere Drone-riggen. Videre skal det styres en varmeovn ved bruk av forskjellig metoder, deriblant Reelle og PID. Om du vil gjennomføre Drone-riggen gjennom Makerspace anbefales det å starte rett på Delprosjekt 2, men det kan være greit å få med seg oppsettet og Simulinken.

Delprosjekt1.pdf

Delprosjekt 2

Det andre Delprosjektet handler om kalibrering av en lastcelle, som videre skal brukes for å måle thrust fra propellene. Dette vil gjøre det mulig å simulere høyden til dronen slik at vi senere kan simulere dronen i et 3D-rom, altså pitch, roll og høyden (thrust). Dette Delprosjektet gjennomføres ved å legge kjente vekter i en veieskål, nulljustere i henhold til vekt for så å lage en matematisk funksjon basert på dette - denne funksjonen gir oss til slutt kalibreringskoeffisienten.

Delprosjekt2.pdf

Delprosjekt 3

I Delprosjekt 3 skal det undersøkes, måles og regnes litt rundt sammenhenger mellom bla. strøm, PWM, moment, turtall, kraft og skyvekraft. Ut i fra dette kan vi få stor forståelse av systemet og hvordan ting påvirker hverandre. Det brukes her verdier og data fra forrige Delprosjekt vedrørende kalibrering. Det er også lite forskjell i oppsettet, derimot skal det nå monteres på motor - og den skal endelig kjøres!

Delprosjekt3.pdf

Delprosjekt 4


Delprosjekt4.pdf

Delprosjekt 5


Delprosjekt5.pdf

Parts

You will find all the .stl files for the project here! Or use our finished printig package here!